Spring naar inhoud

Chinese Lobby

Chinese Lobby, oil on canvas, 150 x 200 cm, 2019

Advertenties

Here Now Real Time

Untitled, oil on canvas, 175 x 145 cm, 2019

 

 

Afbeelding

Open studio 2019

ANACHRONISMS

ANACHRONISMS, exhibition view

 

ANACHRONISMS – Galerie Helder, Den Haag, januari 2019

Curator: Ton Kraayeveld.
Artists: Maarten Janssen, Tonio de Roover, Tanja Smit, Jean-Pierre Zoetbrood, Ton Kraayeveld.

Vrij naar Wikipedia kan het begrip ‘anachronisme’ worden omschreven als datgene dat niet in de tijd past of dat wat een al of niet bewuste inbreuk maakt op de chronologische samenhang der dingen.

In de tentoonstelling ANACHRONISMS in Galerie Helder is het begrip van toepassing op een kunstconcept dat onder meer gekenmerkt wordt door herhaling en vertraging, dat haaks staat op de huidige tijdgeest van snelheid, vluchtigheid en technologische nieuwigheid.

Een zekere mate van bewust ingezette obsessiviteit en monomanie, is herkenbaar in het werk van alle in deze tentoonstelling samengebrachte kunstenaars. De desondanks onmiskenbaar in de werken aanwezige esthetiek ontstaat dan meer als het bijprodukt van een gevolgd procedé dan als het gevolg van een nadrukkelijk nagestreefd doel. Het anachronisme uit de tentoonstellingstitel wordt eerder opgevoerd als een inhoudelijk dan als een esthetisch statement. Het gaat misschien wat ver om die uitgesproken weerstand te omschrijven als engagement maar die kan wel worden beschouwd als een mechanisme waarmee kunst en kunstwerk zelf worden ondervraagd en waarmee het werk van deze kunstenaars juist actueel is.

Galerij

STADSWERKEN – DORDRECHTS MUSEUM

Wallpainting Synode / Energiehuis Dordrecht

 

 

 

Wallpainting Synode

Wallpainting Synode, Energiehuis Dordrecht, 825 x 450 cm, 2018      

 

 

Wallpainting Synode                                                                                            400 years ago the City of Dordrecht was the centre of Europe. More than 100 theologists, professors and politicians gathered for the Dordtse Synode, an international theological conference which was of major influence on Dutch history, language, culture and common values. The importance of this conference is celebrated this year with many cultural events relating to the synode in a festival Ode aan de Synode in three themes: language, identity and hospitality.
Ton Kraayeveld’s mural ‘Wallpainting Synode’ was developed as a work in commission relating to the synode conference 400 years ago. The mural is situated on the façade of the ‘Energiehuis’, the city’s major cultural centre which is home for various theatre stages and cultural institutions. In it’s words (in English here – now – as – then – so – later – this) the work relates to the actual moment of being present in time and place in relation to possible moments in past and future, as well as that it points to performances and events acually taking place inside of the building. In it’s deliberate choice for Dutch language the work also refers to the first translation of the bible in Dutch language which was a major achievement of the Dordtse Synode back in 1618.     

 

 

 

 

 

 

 

 

About Beauty (Chinese Vermillion)


About Beauty (Chinese Vermillion), oil on canvas, 2018